Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investigation of the time-spread in overdense meteor trails.

Investigation of the time-spread in overdense meteor trails. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-07
Rapportnummer: (FOA C 30570-8.3)
Nyckelord wave propagation, multipath propagation, meteor trails, vågutbredning, flervägsutbredning, meteorspår, HPTK, 380
Sammanfattning Tidsspridningsegenskaperna hos övertäta meteorspår har undersökts. Från mätningarna har även ett antal andra egenskaper, av intresse för adaptiva meteorspårsystem, studerats för både under- och övertäta spår. I rapporten beskrivs mätsystemet och resultaten från mätningarna presenteras. Dessa visar att tidsspridningen hos de övertäta meteorspåren inte utgör någon större begränsning för datatakter upp mot 250-500 kbits/s. Hos de undertäta spåren har noterats att tidskonstanten, för det exponentiella avklingandet, uppvisar stora variationer, samt att en stor andel av de undertäta spåren uppvisar en icke försumbar stigtid.
Abstract High resolution measurements have been carried out to characterize the time spread properties of the overdense meteor trails. A number of other parameters of interest for adaptive communication systems have been examined for both underdense and overdense trails. In this report the measurement system is described and the results are presented. It has been found that the time spread in the overdense trails is not severe for data rates up to 250-500 kbits/s. For the underdense trails, the exponential decay constant shows great variations, and a great part of the trails have significant rise time.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182