Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptisk fördröjning för RF- och mikrovågssignaler.

Fiberoptisk fördröjning för RF- och mikrovågssignaler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ödman Svante, Renhorn Ingmar
Ort: Linköping
Sidor: 50
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-23
Rapportnummer: (FOA C 30573-8.3)
Nyckelord huvudprojekt telekrigföring, HPTK, fiberoptik, fördröjning, RF, mikrovågor, direkt modulering, extern modulering, fiber optics, delay lines, microwave, direct modulation, external modulation, 330
Sammanfattning Fiberoptiska fördröjningsledningar kan användas i telekrigföring genom att fördröja RF- och mikrovågssignaler. Fördröjningsledningen utgörs av en optisk fiber som uppfyller höga krav på dynamik, linearitet och bandbredd. Ljusintensiteten moduleras med en RF- eller mikrovågssignal. Direkt och extern modulering är de två vanligast förekommande moduleringsmetoderna. Alternativen FM- och fasmodulering är idag ej fullt utvecklade tekniker. Den optiska fiberns låga dämpning medför att fördröjningar upp till 5 ms kan åstadkommas. Varierbar fördröjning kan erhållas genom att med switchar koppla in optiska fibrer av olika längd. Vid val av optiska switchar i denna applikation kan relativt långsamma mekaniska switchar med låg dämpning väljas. Elektrooptiska switchar i litiumneobat är snabbare men har högre dämpning. Som detektor i fördröjningsledningen kan användas en vanlig pindiod. Detektorns linearitet och frekvensomfång är tillräcklig. Emellertid utgör bruset en begränsning. Fördröjningssystemets totala överföringsfunktion måste därför betraktas med avseende på brus, linearitet och ingående komponenters förstärkande respektive dämpande egenskaper. Rapporten innehåller en genomgång av de optiska komponenter som ingår i en fördröjningsledning och en beskrivning av den totala överföringsfunktionen. Genomgående har refererats till vetenskapliga och tekniska artiklar. Härvid har även redovisats ett antal tillämpningar för fiberoptiska fördröjningsledningar i radarsammanhang.
Abstract Fiber optic delay line can be used for delaying RF- and microwave signals in electrical warfare. In these systems, the fiber optic itself is the delaying element and fullfills high demands on dynamics, linearity and bandwidth. The light intensity from a laser can be modulated directly by the RF- and microwave signal. This is called direct modulation. Systems can also be designed with external modulators which are placed in the light path external to the laser. Alternatives are FM- and phasemodulation but those techniques are today not fully developed. The low optical loss within the fiber makes it possible to achieve 5 ms of delayed time. Variable delay can be achieved by switching between various length of optical fibers. One can choose between slow mechanical switches with low damping or electro optic litium neobate switches which are much faster but have a higher insertion loss. Ordinary detectors made of PIN-diodes are linear and have a frequence range which is sufficient. However, the noise of the detector is a limiting factor. Therefore, the total transfer function must be taken into consideration when designing a fiber optic delay line. The design of a delay system is a compromise between dynamics and bandwidth. The amplification and losses of the components in the system have to be taken in consideration to calculate the energy budgets. The report gives a short review of applications where fiber optic delay lines have been used. It also gives references to articles of scientific and technical nature concerning the components.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182