Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Higher order artificial neural networks.

Higher order artificial neural networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengtsson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-02-11
Rapportnummer: (FOA C 30574-3.4)
Nyckelord neural network, content addressable memory, neuronnät, självkorrigerande minne, 370
Sammanfattning Vi har undersökt lagringskapaciteten på ett artificiellt neuronnät där tillståndet för varje neuron beror på kvadratiska korrelationer mellan samtliga övriga neuroner, alltså ett tredje ordningens nätverk. Detta i motsats till standard Hopfield-nätet där varje enskild neurons tillstånd beror på en linjär kombination av samtliga övriga neuroner. Lagringskapaciteten för ett tredje ordningens nätverk är större än för det ursprungliga Hopfield-nätet med en storleksordning av N. Tyvärr är också antalet förbindelser större med en storleksordning av N. Vi visar att lagringskapaciteten per förbindelse är identisk för det ursprungliga Hopfieldnätet och detta tredje ordningens nätverk.
Abstract We have investigated the storage capacity of an artificial neural network where the state of each neuron depends on quadratic correlations of all other neurons. i.e. a third order network. This in contrast to a standard Hopfield network where the state of each single neuron depends on the state on every other neuron, without any correlations. The storage capacity of a third order network is larger than that for standard Hopfield by one order of N. However, the number of connections is also larger by an order of N. We show that the storage capacity per connection is identical for standard Hopfield and for this third order network.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182