Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkningsprogram för radarmålarea hos fordon.

Beräkningsprogram för radarmålarea hos fordon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Erickson Roland, Gustafsson Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-09-28
Rapportnummer: (FOA C 30576-3.2)
Nyckelord radar cross section, calculation, vehicle, CAD, radarmål, beräkning, fordon, 340
Sammanfattning Datorprogram för beräkning av fordons radarmålyta i olika aspektvinklar och snitt. Programmet förutsätter att fordonet begränsas av plana ytor. Beräkningsmetoden är fysikalisk optik utan hänsyn till kanteffekter. Rapporten beskriver även hur underlag för radarmålberäkning skapas med hjälp av ett CAD-program. Rapporten är en första delrapport.
Abstract Computer program for radar cross section calculations of vehicles at different angles in conical cuts or grade circles. The program presupposes that the vehicle is limited by planar surfaces. The method of calculation is PTD without any consideration to effects of edges or wedges. This document also describes how input data to the RCS calculations are produced by means of a CAD system. This is a first partial report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182