Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Editor för 3D-modeller för bildanalys. Version 2.

Editor för 3D-modeller för bildanalys. Version 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rosen Bengt
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-07
Rapportnummer: (FOA C 30577-3.4)
Nyckelord digital bildanalys, datorseende, 3D-modell, matchning, digital image analysis, computer vision, 3D-model, Matching
Sammanfattning Modell-editorn är ett program för manuell, interaktiv borttagning av skymda linjer i geometriska objektmodeller. Det ingår som en del i ett projekt för modellbaserad bildanalys, men kan även användas i andra tillämpningar. Denna rapport beskriver en ny version av modelleditorn, som ger enklare modeller, speciellt för komplexa objekt.
Abstract The model editor is a program for manual, interactive removal of hidden lines in geometrical object models. It is part of a project for model-based image analysis, but could also be used in other applications. This report describes a new version of the model editor, that yields simpler models, especially for complex objects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182