Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dynamiskt radarmål för lågfrekvent radar.

Dynamiskt radarmål för lågfrekvent radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ödman Svante, Frölind Per-Olov, Hellsten Hans
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-04-09
Rapportnummer: (FOA C 30582-3.3)
Nyckelord radar, lågfrekvent, radarmål, dopplerskift, radar low frequency, radar target, doppler shift, 360, CARABAS
Sammanfattning CARABAS (Coherent All Radio Band Sensing) är ett lågfrekvent radarsystem som skall arbeta inom frekvensområdet 10-90 MHz. Systemet skall placeras i ett flygplan och mäta upp reflexer från mark, tränga ner i vegetation och även kunna avslöja strukturer under marken. För att testa detta system byggde vi ett radarmål där de reflekterande elementen bestod av två stycken aluminiumrör. Dessa rör monterades på långsidorna i en vinda som roterade horisontellt över marken. Vid bestrålning återreflekterade metallstängerna likt dipoler radarsignalen dopplerskiftat. Envelopen av reflexen påverkas av dipolens höjd över jordplanet, dvs marken. Variationer i markens dielektriska egenskaper och luftfuktighet bör också inverka på radarreflexen. Dessa faktorer beskrivs teoretiskt i rapporten liksom dipolens strålningsegenskaper och den instrumentering som användes. Mätresultatet bekräftar att reflekterad signal är beroende av höjd över marken, dopplerskiftet och dipolens strålningsegenskaper. Dessutom visade det sig att signalerna varierade från en dag till en annan, troligen beroende på väderleksförhållanden och markfuktighet. Det roterande radarmålet fungerade i princip så som var tänkt. Emellertid torde en kraftigare konstruktion som skyddas mot väder och vind vara nödvändig att ta fram för att kunna kalibrera och noggrannare testa CARABAS.
Abstract CARABAS (Coherent All Radio Band Sensing) is a radar system under development. The system is working in the frequency interval 10-90 MHz. The system will be placed in an aeroplane and measure the reflexes from the ground. Due to the low frequency it would be able to penetrate vegetation and even reveal underground structures. In order to test this system we built a rotating radar target for radio band frequencies. This was constructed with two aluminium rods mounted in parallel on a frame rotating over the ground. Each of the moving aluminum rods will act as dipoles and cause a continuous change in doppler shift in a low frequency back scattered signal. The envelope of the back scattered signal will also vary with the height over the ground, variation in dielectrical properties of the ground and eventually due to changes in humidity of the air. The influence of these parameters has theoretically been described together with the dipole reflecting properties and the instrumentation used. The results of the measurements support the dependence of the height over the ground, the doppler shifting over the rods and the radiation properties of dipoles. We also found that the signals varied from one day to another, which probably is due to the changing weather and ground humidity. In principal the radar target worked as expected. However a more sturdy construction protected from weather and wind is necessary to be able to further test CARABAS and make calibrations with low frequency radar systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182