Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metodik för utarbetande och beskrivning av scenarier. Definitionsfasen.

Metodik för utarbetande och beskrivning av scenarier. Definitionsfasen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Per-Olov, Bergström Björn, Orhaug Torleiv
Ort: Linköping
Sidor: 65
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-01-14
Rapportnummer: (FOA C 30583-3.4)
Nyckelord scenario, IT4, 350
Sammanfattning Rapporten utgör slutrapportering av definitionsfasen av ett arbetspaket i DIP-projektet (DIP: Demonstrations- och Integrationsprojektet) vilket ingår i försvarets del av IT-4 programmet. Rapporten omfattar en allmän diskussion av scenariobegreppet med tonvikt på militära studier och spel. Rapporten ger exempel på militära scenarier vid olika organisatoriska nivåer samt en diskussion av datorisering av scenarioinformation. En sammanfattning av förslag för projektets nästa fas, genomförandefasen, presenteras.
Abstract The report contains the conclusions of the definition phase of one of subprojects of the DIP-project (DIP: Demonstration and Integration Project) which is one project of the defence part of the IT-4 programme. A general discussion of the scenario concept is given with emphasis on military scenarios. Examples of military scenarios are given. Furthermore, a discussion is given of the problems related to dealing with scenario information in computerized form. A proposal for the next phase of the project, the implementation phase, is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182