Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fönstersystem - översikt och analys.

Fönstersystem - översikt och analys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tunel Bertil
Ort: Linköping
Sidor: 62
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-11-16
Rapportnummer: (FOA C 30585-3.4)
Nyckelord window systems, X windows, Windows, Macintosh, user interface, direct manipulation, fönstersystem, användargränssnitt, direktmanipulation
Sammanfattning Rapportens syfte är att definiera vad ett fönstersystem är, ge exempel på aktuella sådana samt analysera användargränssnittet i X-windows, MS Windows och Macintosh. Karakteristiskt är att fönstersystemen är grafiska och hanteras med hjälp av direktmanipulation och standardiserade dialogrutor, kommandoknappar, ikoner m m. X-windows, som är dominerande på arbetsstationer, behöver kompletteras med gränssnittet Motif eller Open Look och eventuellt en skrivbordshanterare för att uppnå samma funktionalitet som MS Windows eller Macintosh. Vid applikationsutveckling åtgår mer än hälften av tiden till att utforma användargränssnittet. Det är därför lämpligt att använda något av de interaktiva utvecklingshjälpmedel som finns på marknaden. Inget av systemen innehåller de standardapplikationer som är önskvärda utan de behöver kompletteras t ex med grafisk filträdshanterare. Metaforiseringen är inte konsekvent genomförd och innebörden av vissa symboler är inte självklar. Trots vissa olikheter mellan systemen upplevs likheterna som dominerande vid praktisk användning.
Abstract The report defines window systems and gives examples of current systems. The user interfaces of X windows, MS Windows and Macintosh are analysed. Window systems are graphical and they are handled through direct manipulation and standardised dialogue boxes, command buttons, icons etc. X windows, which dominates in the area of work stations, needs to be supplemented with a user interface like Motif or Open Look and optionally a desktop manager to reach the same degree of functionality as MS windows or Macintosh. When making applications more than half of the time is spent on forming the user interface. Therefore it is suitable to use on of the user interface management systems available on the market. None of the systems includes all desirable standard applications, so they need to be supplemented with e.g. a graphical file manager. The use of metaphors is not consequent and the meaning of certain icons is not obvious. Despite the differences between the systems, the similarities dominate in practical use.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182