Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport för IT4-projektet. Mikroelektronik och strålpåverkan.

Slutrapport för IT4-projektet. Mikroelektronik och strålpåverkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rudner Staffan, Svensson Christer
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-11-30
Rapportnummer: (FOA C 30586-3.2)
Nyckelord mikroelektronik, strålpåverkan, microelectronics, radiation effects, 340
Sammanfattning Försvarets forskningsanstalt och universitetet i Linköping har under tre år bedrivit gemensam forskning inom bl a området mikroelektronik och strålpåverkan. Verksamheten har ingått i det nationella informationsteknologiprogrammet IT4 och omfattat tre delprojekt som här slutrapporteras. Bland våra viktigaste resultat kan nämnas: en kartläggning av flera viktiga komplexa defekter och defektreaktioner i bestrålat och plasmaetsat kisel. Vi har gjort en pionjärinsats inom utvecklingen av nya snabba kiselbaserade komponenter. Olika hjälpmedel för verifiering av robusthet hos digitala CMOS-konstruktioner har utvecklats. Slutligen har ett antal digitala och analoga integrerade kretsar tagits fram.
Abstract The National Defence Research Establishment and the university of Linköping have for three years been active in a common research program within the national program for information technology IT4. In this report we summarize the results from the project microelectronics and radiation effects. Some of our main results are: a new understanding of complex defects in plasma etched silicon. Pioneering work on new silicon based fast components. The development of tools for the verification of robustness of digital CMOS circuits. Finally we have also developed a number of digital and analog integrated circuits.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182