Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

TV-teknik. Principer och utveckling.

TV-teknik. Principer och utveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Torbjörn
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-05
Rapportnummer: (FOA C 30592-3.1)
Nyckelord television, TV, PAL, MAC, HDTV, 330
Sammanfattning Rapportens syfte är att ge en sammanfattning av TV-tekniska principer som är nödvändiga att ha som grund för den som vill fördjupa sig i HDTV (High definition TV). Grundläggande begrepp och kriterier beträffande TV-bildens uppbyggnad samt mänskliga förutsättningar att uppfatta bilden behandlas. Utvecklingen från svart-vit till färg-television beskrivs. Relativt stort utrymme ägnas åt att beskriva luminans- och krominanssignalens behandling. Nya tekniker såsom MAC (Multiplexed analogue components) och HDTV berörs också.
Abstract This report gives a summary of the principles of the TV-technique which are necessary to know in order to better understand HDTV (High definition TV). The fundamental ideas and criteria how the TV image is built up and the human ability to perceive the picture is mentioned. The development from monocrome to colour television is described. The manipulation of the luminance- and chrominance signal is described to a relative great extent. New techniques such as MAC and HDTV are also mentioned.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182