Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datamärkning. Att paketera ihop data och attribut.

Datamärkning. Att paketera ihop data och attribut. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengtsson Alf
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-02-18
Rapportnummer: (FOA C 30593-3.4)
Nyckelord computer security, object-oriented, digital signature, ODA, SGML, ASN.1, datasäkerhet, objektorientering, digital signatur, 370
Sammanfattning För att kunna upprätthålla säkerheten i distribuerade system måste ett antal säkerhetsrelaterade attribut knytas till data. Exempel på attribut är sekretessgrad, när och hur data genererades, digital signatur m m. Dessa attribut bör paketeras ihop med data till ett paket som förseglas på ett sätt som säkerställer att paketet bevaras oförändrat under datas livstid. Rapporten är en genomgång av metoder och standarder för attributmärkning av data, framför allt text. Eftersom önskemålet att hantera data och attribut som paket har stora likheter med objekthantering görs också en genomgång av objektorienterade metoder. För försegling av paketen föreslås digitala signaturer. Slutsatsen i rapporten är att det finns, och utvecklas, standarder som borde kunna kombineras så att man fick ett generellt sätt att hantera förseglade objekt i distribuerade system.
Abstract In order to maintain security within a distributed system data should be marked with some security related attributes, such as level of confidentiality, when and how data was generated, digital signature etc. These attributes and data should be held together in a package that is sealed to ensure that the package will remain unchanged for the lifetime of the data. This report is a survey of methods and standards for marking of data, primarily text. Since the need to handle data as packages is similar to handling of objects there is also a survey of object-oriented methods. For the sealing of packages digital signatures are proposed. The conclusion of the report is that there are methods and standards that should be possible to combine to a general way to handle sealed objects in a distributed system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182