Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Log-periodiska dipolantenner i enkla arrayer.

Log-periodiska dipolantenner i enkla arrayer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Vogel Agneta Ch
Ort: Linköping
Sidor: 69
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-05-24
Rapportnummer: (FOA C 30602-3.2)
Nyckelord log-periodiska dipolantenner, enkla gruppantenner, log-periodic dipole antennas, simple arrays, 340
Sammanfattning Rapporten innehåller en allmän beskrivning av log-periodiska dipolantenner (LPDA). Dels en teoretisk del, dels en praktisk del med konstruktionsexempel. En teoretisk studie har genomförts beträffande möjligheten att konstruera en frekvensoberoende antennstruktur under vissa givna förutsättningar. Två olika typer av enkla gruppantenner bestående av LPDA-element har studerats. Dels en gruppantenn där elementens position är definierad av en vinkel, en s k konisk gruppantenn, dels en linjär gruppantenn. I rapporten redovisas beräkningsresultat för bl a kopplingsgraden mellan elementen som funktion av vinkel/avstånd mellan elementen, antennparametrarnas variation för olika vinklar/avstånd samt frekvenssvaret för några konstanta vinklar/avstånd. Samtliga beräkningar har utförts med ett programpaket NEC-2 som är avsett för praktiska elektromagnetiska fältproblem.
Abstract This report gives a theoretical description of log-periodic dipole antennas (LPDA) including some practical examples. The possibility of designing an antenna structure which is independent of frequency has been investigated. There are various geometrical configurations that can be used when arraying the LPDA. A theoretical investigation has been made for two different geometrical array configurations and for various antenna parameters. The two configurations are the conical array and the parallel array. The design of such arrays also requires a knowledge of the radiation coupling between the elements as a function of the element spacing or distance. All estimations in this report are based on calculations using the computer code NEC-2.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182