Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datamärkning. Demonstration av informationsklassning.

Datamärkning. Demonstration av informationsklassning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengtsson Alf
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-15
Rapportnummer: (FOA C 30603-3.4)
Nyckelord computer security, document processing, classificaton, hyper text, datasäkerhet, dokumenthantering, informationsklassning, hypertext, UNIX, MLS, 370
Sammanfattning Rapporten är en beskrivning av ett framtaget system som demonstrerar sekretessklassning av information inuti ett textdokument. Den modell som använts för indelning av data i olika sekretessklasser och för uppdelning av användare i olika behörighetsgrupper är influerad av den amerikanska modellen för flernivåsäkerhet MLS - Multi Level Security. Demonstrationssystemet är uppbyggt med hjälp av följande komponenter: - Hypertextsystemet Guide för selektering och presentation av dokumentdelar. - Ett antal UNIX hjälpprogram för att sätta skyddskoder på data. Systemet visar på ett sätt att bygga upp ett system för sekretessklassning med hjälp av idag tillgängliga komponenter. Eftersom systemet inte är baserat på standarder för datastrukturer m m så kan det dock svårligen integreras med annan dokumenthantering.
Abstract This report describes a prototype system for classification of information inside a document. The model that is used for security classification and for clearance level of the users is influenced by the US model MLS - Multi Level Security. The system is built up from the following parts: - The hyper text system Guide for selecting and presentation of text. - UNIX utilities for protection of data. The system indicates one way to build a classification system out of components that are available today. Since the system is not based upon standards for data structures etc it is hard to integrate it with other systems for document processing.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182