Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys och klassificering av radarmål med hjälp av impulssvar.

Analys och klassificering av radarmål med hjälp av impulssvar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlstedt Olof
Ort: Linköping
Sidor: 88
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-03-19
Rapportnummer: (FOA C 30605-3.3)
Nyckelord search radar, target analysis, target classification, simulation, radarspaning, målanalys, målklassificering, simulering, 360
Sammanfattning En studie av möjligheten till klassificering av luftmål i spaningsradarsystem inom mikrovågsområdet med hjälp av impulssvar. Målen belyses med ett antal harmoniskt relaterade frekvenser. Impulssvaren härleds ur de mottagna koherenta signalerna. Klassificeringen baseras på en korskorrelation av impulssvar från okända mål mot referenser för kända måltyper. Mål, signalbehandling och korrelation simuleras i dator.
Abstract A study of the possiblity of classification of air targets in a microwave search radar system by means of impulse response. The targets are illuminated by harmonically related frequencies. The impulse respons is derived from the received coherent signals. The classification is based on a cross-correlation of the impulse response from the unknown target with reference responses from known target types. Targets, signal processing and correlation are computer simulated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182