Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generation of multi-resolution maps.

Generation of multi-resolution maps. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Jonas, Jungert Erland
Ort: Linköping
Sidor: 66
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-02-06
Rapportnummer: (FOA C 30609-3.4)
Nyckelord geografiska informationssystem, kartupplösning, kartgeneralisering, polygonapproximation, runt-length code, RLC, geographical information systems, GIS, map resolution, map generalisation, polygon approximation, run-length code, RLC, 370
Sammanfattning Ett skäl att ordna kartor hierarkiskt efter olika upplösningar är att de flesta tillämpningar kräver mindre tunga beräkningar för kartor representerade i lägre upplösningar än i högre. Hierarkiska spatiella datastrukturer som understödjer generering av kartor i lägre upplösningar på ett hierarkiskt sätt finns redan, t ex "quad-trees" (sv=kvadratträd) och upplösningspyramider. Till skillnad från nämnda två finns det flera andra spatiella datastrukturer som inte understödjer generering av upplösningshierarkier. En sådan struktur är "run-length code", RLC (sv=linjekod), vilken har många kraftfulla fördelar som gör att den passar bara för geografiska informationssystem. P g a detta finns det helt klart ett behov av en metod som genererar upplösningshierarkier från RLC. I denna rapport diskuteras några angreppspunkter på problemet. En metod som är baserad på rekursiv polygonapproximation beskrivs också i detalj.
Abstract A motivation for maps hierarchically organized in different resolutions is due to the fact that low resolution maps in most applications require less heavy computations than maps represented in higher resolutions. Hierarchical spatial data structures that permit generation of maps in lower resolutions in a hierarchical fashion already exist, e g quadtrees and resolution pyramids. Many other spatial data structures that are non-hierarchical do not permit the generation of resolution hierarchies like the two above. One such structure is the run-length code (RLC), which has many powerful advantages that make the structure feasible in a GIS. For that reason a method for generation of resolution hierarchies based on RLC is clearly needed. In this work an approach to the problem of generating a resolution hierarchy from RLC is described and discussed. A generalization method based on recursive polygon approximation is described in detail.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182