Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Error bounds for antijamming group codes on the Euclidean channel.

Error bounds for antijamming group codes on the Euclidean channel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedby Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 50
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-05-06
Rapportnummer: (FOA C 30615-3.5)
Nyckelord jamming, error bounds, group codes, Euclidean channel, anti-jamming, störning, felgränser, gruppkoder, euklidiska kanalen, störskydd, 380
Sammanfattning Spread-spectrum modulation används ofta i kanaler utsatta för aktiv störsändning. En matematisk modell för denna typ av kanal är den slumpmässigt varierande kanalen (AVC). Det är naturligt att betrakta en störsituation som ett två-personers nollsummespel. Vi definierar den klass av trafikskyddskoder för den euklidiska kanalen tillsammans med ett uttryck för felsannolikheten. Med detta som grund presenteras övre och undre gränser för felsannolikheten. Den övre gränsen gäller då nyckelhastigheten går mot oändligheten, medan den undre gränsen gäller för alla nyckelhastigheter. Från resultaten dras slutsatsen att det genom att använda kodning är möjligt att åstadkomma låga felsannolikheter även då aktiv störning föreligger.
Abstract Spread-spectrum modulation is often used in channels subject to intentional interference. A mathematical model for this type of channel is the arbitrarily varying channel (AVC). It is natural to look at the jamming situation as a two-person zero-sum game. We define a class of antijamming codes for the Euclidean channel together with an expression for the error probability. Based on this, we present upper and lower bounds for the error probability. The upper bound is valid when the key rate tends towards infinity while the lower bound is valid for any key rate. From the results we conclude that by using coding techniques it is possible to obtain low error probabilities also with intentional jamming.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182