Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Teori för vågutbredning i optiska fibrer.

Teori för vågutbredning i optiska fibrer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Curt
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-09-25
Rapportnummer: (FOA C 30621-3.1)
Nyckelord vågekvationer, energitransport, WKBJ-metoden, wave equations, energy transport, WKBJ-method, 330
Sammanfattning Rapporten beskriver hur man löser vågutbredningsekvationer för optiska fibrer. Speciellt beaktas specialfallen stegindex - respektive gradientindexfibrer. Ur dessa lösningar får man också en uppfattning om möjlig energitransport för olika fibertyper, vilket har betydelse i exempelvis laserinitieringssystem baserade på optisk fiber.
Abstract This report describes how to solve wave propagation equations for optical fibres. The special cases as step index - and graded index fibres are especially noted. These solutions will also give you an idea of possible energy transport for different kinds of fibres, which is of importance e.g. in laser initiating systems based on optical fibres.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182