Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HPM-tubes. Literature survey comprising 1990.

HPM-tubes. Literature survey comprising 1990. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundgren Lennart
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-06-12
Rapportnummer: (FOA C 30622-3.2)
Nyckelord bibliography, microwave tubes, HPM, relativistic electron beams, bibliografi, högeffektsmikrovågsrör, relativistiska elektronstrålar, 340, HPTK
Sammanfattning Denna litteraturöversikt är den första i en ny serie av årliga rapporter, som behandlar pulsade högeffektsmikrovågsrör samt närliggande teknologier. Litteraturöversikten är en fortsättning på den tidigare årliga rapportserien: Mikrovågsrör - Litteraturöversikt omfattande år 1986. Rapporten ger en översikt över utvecklingen inom området, en utvärdering av dagens teknik samt en belysning av den framtida utvecklingen.
Abstract The present issue is the first in a new series of annual reports covering pulsed high power microwave (HPM) tubes and related technology. The literature survey is a continuation of the earlier annual report series: Microwave Tubes - Literature survey comprising year 1986. The report gives a survey of the progress in the field, an evaluation of the state of the art, and trends of future developments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182