Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Snedsondering av HF-kanalen. Del 2 (av 5). Sporadiska E-skikt och meteorspår.

Snedsondering av HF-kanalen. Del 2 (av 5). Sporadiska E-skikt och meteorspår. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derblom Harald, Bröms Mats, Lundborg Bengt
Ort: Linköping
Sidor: 92
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-07-12
Rapportnummer: (FOA C 30624-3.5)
Nyckelord radiovågutbredning, kortvåg, jonosfär, jonosond, sporadiskt E-skikt, radiowave propagation, HF, ionosphere, ionosonde, sporadic E, 380
Sammanfattning Sporadiskt E kan vara ett attraktivt alternativ till den traditionella jonosfärvågen via de normala E- och F-skikten. I studien som presenteras i denna rapportserie har därför stort utrymme ägnats denna företeelse. Som bakgrund ger vi i denna del en kort repetition av de regelbundna egenskaperna hos vanligt och norrskens-Es, baserat på vertikalsonderingar. De FMCW-snedsonder som vi har använt vid insamling av data över jonosfärkanalen förmår registrera mycket svagare fenomen än de vanliga vertikalsonderna av pulsad typ. Detta faktum medför att en stor del av de Es som har registrerats är sådana mycket svaga spår som infallande meteorer lämnar vid uppbromsning på ca 100 km höjd. Vi ger i rapporten exempel på hur olika typer av Es visar sig på snedjonogrammen och hur de kan särskiljas. Blandningen av vanliga Es och meteorspår medför att den statistiska bilden av ES-förekomsten skiljer sig från den vedertagna. Spektra av signaler överförda vida sporadiska E och meteorspår är rena, ibland med något dopplerskift. Spektra från norrskens-Es är ofta breddade på ett symmetriskt sätt vilket tyder på att multipelspridning sker i skiktet.
Abstract HF communication via a sporadic E is an attractive alternative to the traditional skywave propagating via the normal E- and F-layers. Hence, we pay particular attention to the phenomenon of Es in this series of reports. In this part we start with a brief repetition of the nonsporadic properties of the Es, known from regular ionospheric soundings. The oblique incidence FMCW-sounders used for the study here presented are more sensitive and detect much weaker signals than the traditional vertical, pulsed routine sounders. Due to this fact a lot of Es recorded belong to the weak ionized trails created by meteoric impact at E-level. In this report we show examples of different types of Es found in the oblique incidence recordings and suggest how to discriminate between them. The mixing of normal Es and meteoric Es alters the accepted statistical picture of Es occurrence. FFT-spectra of the CW-signals propagating via the normal Es and meteoric Es show that the signal is clean without marked dispersion. Some Dopplershift is found from time to time. Signals transmitted via auroral Es are frequently symmetrically broadened, interpreted as multiple scattering in the layer.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182