Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Snedsondering av HF-kanalen. Del 3 (av 5). Spridning mot irregulariteter i jonosfären (spread-F).

Snedsondering av HF-kanalen. Del 3 (av 5). Spridning mot irregulariteter i jonosfären (spread-F). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derblom Harald, Bröms Mats, Lundborg Bengt
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-07-12
Rapportnummer: (FOA C 30625-3.5)
Nyckelord radiovågutbredning, kortvåg, jonosfär, jonosond, spridning, radio wave propagation, HF, ionosphere, ionosonde, scatter, 380
Sammanfattning Irregulariteter i jonosfären ger upphov till spridning av radiosignalen. Fenomenet är känt sedan länge under det engelska namnet "spread F". Det är en av de viktigaste källorna till problem för kortvågstrafiken, speciellt under vinternätterna. Resultaten som presenteras i denna delrapport baseras i allt väsentligt på ett års FM-CW sonderingar på tre mätsträckor inom landet. Vid några tillfällen har snedsonderingarna kompletterats med mätningar på fast frekvens. I huvudsak diskuteras två skilda reflexionsmekanismer: spridning i F-skiktet och spridning mot norrskensirregulariteter. Förekomstfrekvensen av spridning diskuteras. Generellt sett uppvisar FM-CW sonderingarna, på grund av sin högre känslighet, mycket mer spridning än traditionella jonogram. De statistiska grunddragen liknar dock vad som har noterats genom tidigare mätningar. I Appendix visas i diagram medelvärden av spridningsförekomsten för varje månad som funktion av frekvensen och tiden på dygnet för alla tre mätsträckorna.
Abstract Irregularities in the ionosphere influence the propagating radio signal and cause spreading. This phenomenon has long been known and is called spread F. It is one of the most important sources of problems in the high latitude HF traffic, especially during the winter nights. Results presented in this report are essentially based on one years oblique sounding with FM-CW chirp-sounders on three paths within Sweden. On occasions the soundings have been complemented by measurements on fixed frequencies. In this report priority is on the mechanisms spread F and spread due to auroral irregularities. A number of examples are shown of oblique ionograms containing spread signals and suggestions are given for interpretation. The occurrence frequency of the spread is discussed. Generally, the FM-CW ionograms show much more spread than the traditional ionograms obtained using pulsed soundnings. The essential statistical features are, however, similar to previously known results. Mean values of the occurrence for each month as function of sounding frequency and time of the day are shown as diagrams in the Appendix.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182