Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vad är HDTV och hur kan denna teknik användas i försvaret?

Vad är HDTV och hur kan denna teknik användas i försvaret? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Torbjörn
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-10-28
Rapportnummer: (FOA C 30628-3.1)
Nyckelord HDTV, 330
Sammanfattning Rapportens syfte är att förklara vad HDTV (High Definition TV) är och hur denna teknik kan användas i försvaret. TV-teknikens utveckling mot HDTV samt mänskliga förutsättningar att uppfatta högupplösande bilder behandlas. Jämförelse mellan ett konventionellt TV-system och två HDTV-system presenteras. Listor på tillgänglig HDTV-utrustning visas. En praktisk tillämpning av HDTV i en militär applikation presenteras, i vilken fördelar med ett TV-baserat kontra direktoptiskt system framläggs.
Abstract This report aims to explain what HDTV (High Definition TV) is and how it can be used in the defence. The development of the TV-technique towards HDTV and the human ability to apprehend high density pictures are discussed. Comparison between a conventional TV-system and two HDTV-systems is presented. Lists of available HDTV-equipment are shown. A practical apply of HDTV in a military application is presented, in which the advantages with a TV-based versus a direct optical system are propounded.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182