Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mathematical account of the node equations for wide band SAR image reconstruction.

Mathematical account of the node equations for wide band SAR image reconstruction. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hellsten Hans, Edberg Eva
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-08-18
Rapportnummer: (FOA C 30629-3.3)
Nyckelord SAR processering i realtid, adaptiv radar, ultrabredbandig radar, lågfrekvensradar, rörelsekompensering i SAR, real time SAR processing, adaptive radar, ultrawide band radar, low frequency radar, SAR motion compensation, 360
Sammanfattning En kumulativ integrationsmetod för SAR-bearbetning presenteras. Vid en godtycklig tidpunkt längs den syntetiska aperturen finns en bild med låg upplösning, som tillsammans med data som registreras vid denna tidpunkt utgör indata för en ny bild. Bilderna får successivt bättre upplösning. Detta angreppssätt borde lämpa sig för bildbearbetning i realtid, rörelsekompensering, adaptiv radar, och närhelst men behöver kontinuerlig kontroll över den bildframställande processen. Rapporten behandlar metodens användning på ultrabredbandig lågfrekvens-SAR. Metoden demonstreras med ett antal numeriska test.
Abstract A cumulative integration method för SAR processing is presented. A low resolution image available at a certain time along the synthetic aperture, together with the data registered at this moment of time, form the basis for constructing an image of successively improved resolution. The approach seems suitable for real time imaging, motion compensation, adaptive radar, and whenever continuous control over the imaging process is required. The paper discusses application of the method to the extreme situation of ultra wide band, low frequency SAR. The method is demonstrated by several numerical tests.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182