Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digitala gruppantenner för multistatisk radar. En teknisk översikt.

Digitala gruppantenner för multistatisk radar. En teknisk översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Lars
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-10-28
Rapportnummer: (FOA C 30632-3.2, 8.4)
Nyckelord digital lobformning, kalibrering, mottagarmoduler, FIR-filter, toleranser, digital beamforming, calibration, receive modules, tolerances, 340, HPLF
Sammanfattning Denna rapport behandlar gruppantenner med digitalisering av de mottagna signalerna i varje separat antennelement, varigenom stor flexibilitet kan uppnås vad beträffar lobform, självkalibrering, signalprocessning, multilobkapacitet, m. m. Ett tänkt mottagarsystem gås igenom från själva antennelementen, genom kalibreringskretsar, mottagarmoduler, A/D-omvandlare och signalbehandlingskretsar. Möjligheter, viktiga parametrar och förväntade prestanda diskuteras också.
Abstract This report considers array antennas in which the signals received in each separate antenna element are digitized. This leads to high flexibility in beamforms, self calibration, signal processing, multibeam capability, etc. A receiving system is discussed going from the antenna elements, through the calibration circuits, receiving modules, A/D-converters and signal processing circuits. Possibilities, important parameters and expected performance are also discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182