Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biosensorer för detektering av trinitrotoluen, TNT. Rapportering av experiment gjorda 90/91.

Biosensorer för detektering av trinitrotoluen, TNT. Rapportering av experiment gjorda 90/91. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asplund Anna, Karlsson Jan-Olof, Ödman Svante
Ort: Linköping
Sidor: 10
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-10-29
Rapportnummer: (FOA C 30633-3.1)
Nyckelord biosensor, sprängämne, trinitrotoluen, TNT, blodkärlsmuskel, 330
Sammanfattning Extremt låga koncentrationer av sprängämnet TNT (trinitrotoluen) relaxerar blodkärlsmuskel (artärmuskel) som dessförinnan behandlats med ett adrenalinliknande ämne, fenylefferin. Känsligheten är så hög att man skulle kunna detektera närvaron av TNT inneslutet i en mina. Det finns stora likheter mellan TNT och nitroglycerin som används som hjärtmedicin. Nitroglycerinets biologiska effekter har studerats under en längre tid och vi har försökt att använda samma tekniker för att finna de cellulära komponenter som orsakar TNT-effekten. Starka indicier pekar på kvävemonoxid (NO) som uppstår vid belysning med ultraviolett ljus och därför har en kraftig kärlrelaxerande effekt. Denna produktion är pH-beroende. Vi har visat att känsligheten för TNT påverkas av pH och UV-ljus. Detta indikerar således att NO kan vara en ny aktiv substans som sönderdelas från TNT och påverkar muskelrelaxationen. Den blodkärlsrelaxerande effekten av UV-ljus förmedlas med stor sannolikhet via en stimulation av enzymet guanulatcyklas med påföljande ökning av den intracellulära halten av cGMP. Preliminära resultat visar på en hög korrelation mellan TNTs förmåga att förstärka UV-ljusets blodkärlsrelaxerande effekt och att stimulera till ökning av halter i cGMP. Vi har därmed lyckats få indikationer av vilka cellulära komponenter som kan vara de aktiva i blodkärlsmuskeln.
Abstract Extremely low concentrations of the explosive TNT (trinitrotoluene) relax the muscles of the arterial wall. In the experimental set-up the muscles are tensed by adding fenylepherine. The extremely high sensitivity makes it possible to detect the presence of TNT within a capsuled mine. There are great resemblancies between TNT and nitroglycerine. The nitroglycerine is used as a pharmaceutic for angina pectoris. The biological effect of this pharmaceutic has been studied for a long time and we have used the same technique to reveal the cellular components that mediate the TNT-effect. Indication of nitromonoxide (NO) as an active component has been seen. This component arises when illuminating with UV-light and causes the muscle of the artery to relax. The production of NO is dependent on pH. We have shown that the sensitivity of the muscle for TNT is influenced by both pH and UV-light. Relaxation of artery muscles by UV-light is probably mediated by stimulation of the enzyme guanulatecyclase and an increase in the concentration of cGMP. Preliminary results show a correlation between TNT and the potentiation of UV-light. This indicates which component on the cellular level that can be responsible for the TNT-effect in the muscle of the arteries.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182