Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verifikation - Verifikationsteknik och rustningskontroll.

Verifikation - Verifikationsteknik och rustningskontroll. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Orhaug Torleiv
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-10-28
Rapportnummer: (FOA C 30640-3.8)
Nyckelord nedrustning, rustningskontroll, verifikation, 350, disarmament, arms control, verification, 529313
Sammanfattning Rapporten syftar till att ge en översiktlig beskrivning av verifikation för rustningskontroll. Huvudvikten ligger på verifikationstekniken men även andra aspekter som politiska och avtalsmässiga aspekter diskuteras. Rapporten visar på olika sätt att strukturera området utgående från olika utgångspunkter. Rapporten indikerar även den rikhaltiga litteraturen på området. Arbetet är delvis ett resultat av UD/Pol VI efterfrågan om en enkel översikt inom området.
Abstract The report gives a brief description of verification for arms control purposes. The main emphasis is placed upon different technical aspects on verification; other aspects like political and treaty specific aspects are, however, also discussed. The report indicates various ways of structuring the issue and also gives indications to some of the vast literature dealing with different aspects. The work reported here is partly due to a request from the Ministry for Foreign Affairs (Pol VI) asking for a simple introduction and overview of the subject.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182