Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Identification and orientation determination of aircrafts using visual 3D matching.

Identification and orientation determination of aircrafts using visual 3D matching. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengtsson Mats, Olsson Hans-Åke, Roivainen Pertti
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-29
Rapportnummer: (FOA C 30643-8.4, 3.4)
Nyckelord datorseende, modellbaserad bildanalys, modell, 3D, radar, computer vision, model based image analysis, model, 370, HPLF
Sammanfattning Syftet med denna undersökning är huvudsakligen att bestämma orienteringen av ett flygplan med en generell modellbaserad matchningsmetod. Med hjälp av radarinformation kan antalet obekanta matchningsparametrar minskas från sex till endast en. Denna resterande parameter är ekvivalent med flygplanets rollvinkel. Som en nödvändig a priori information antages att flygplanstypen är känd. Vi presenterar också en undersökning där algoritmen lyckas identifiera flygplanstypen från en uppsättning av tre möjliga, samtidigt som orienteringen bestäms. Dessa modellstudier ger lösningar av god kvalitet.
Abstract The objective of this study is primarily to determine the 3D orientation of an aircraft using a general image-template matching method. Using radar information, the number of matching parameters is decreased from six to a single one, the aircraft roll angle. As necessary a priori information, the type of aircraft is assumed known in the first attempt. We present an additional investigation where the algorithm successfully identifies three different aircrafts and determines their orientation as well. These model studies give solutions of good quality.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182