Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Om utnyttjande av polarisation och modkoppling för sensorändamål i multimodfibrer.

Om utnyttjande av polarisation och modkoppling för sensorändamål i multimodfibrer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Öberg Åke, Gruffman Stig, Zyra Stan
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-02-25
Rapportnummer: (FOA C 30646-3.1)
Nyckelord fiberoptik, modkoppling, polarisation, mekanisk påkänning, sensorer, fiber optics, mode-coupling, mechanical perturbations, sensors, 330
Sammanfattning Vid mekanisk påverkan av en optisk fiber sker ofta s k modkoppling d v s energiöverföring mellan de olika optiska moder som fibern understödjer. Sambandet modkoppling-polarisation har undersökts under några väldefinierade statiska och dynamiska belastningsfall. Med utgångspunkt från de experimentella resultaten diskuterades tillämpningar av modkopplingsfenomenet i olika sensorsammanhang.
Abstract Mode-coupling, i.e. energy transfer in between the optical modes a fiber supports, is often occurring at mechanical perturbations of the fiber. The relation mode-coupling-polarisation phenomena has been investigated in some well-defined static and dynamic mechanical perturbations of the fiber. The use of the mode-coupling phenomenon in sensors is discussed in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182