Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metod för modellbaserad matchning av skymda objekt.

Metod för modellbaserad matchning av skymda objekt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westlinder Lars, Lauberts Andris
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-11-25
Rapportnummer: (FOA C 30651-3.4)
Nyckelord digital bildbehandling, hierarkisk chamfermatchning, modellbaserad matchning, skymda objekt, 370, digital image processing, hierarchical chamfer matching, model based matching, occluded objects
Sammanfattning Denna rapport presenterar en ny algoritm för identifiering av objekt i bilder där objekten kan förekomma flera gånger och där de även tillåts skymma varandra. Algoritmen använder sig av en tidigare utvecklad matchningsalgoritm för modellbaserad matchning kallad "Hierachical Chamfer Matching Algorithm" eller kortare HCM-algoritmen. Utgående från resultaten från HCM-algoritmen plockar den nya algoritmen bort de identifierade objekten ur bilden allt eftersom de påträffas. I rapporten presenteras den bakomliggande teorin tillsammans med en beskrivning av en implementation av algoritmen. Den nya algoritmen har använts på sammanlagt ett tiotal bilder. Resultaten från dessa försök redovisas i rapporten tillsammans med de problem som upptäckts under försöken. Dessutom diskuteras en del förbättringar som kan hjälpa till att lösa dessa problem. Rapporten utgör slutresultatet av ett examensarbete som utförts vid Institutionen för informationssystem vid FOA i Linköping. Handledare vid FOA har varit Andris Lauberts coh vid Linköpings Tekniska Högskola Hans Knutsson.
Abstract This report presents a new algorithm used to recognize objects in an image. The objects can be present more than once and are also allowed to occlude one another. The algorithm uses a previously constructed model based matching algorithm called the "Hierarchical Chamfer Matching Algorithm", or shorter, the HCM algorithm. Using the results attained from the HCM algorithm the new algorithm picks the identified objects from the image as they are found. In the report the underlying theory is presented together with a description of the implementation of the algorithm. The new algorithm has been tested with approximately ten images. The results from these tests are shown in the report together with a description of the problems encountered during the tests. Also, a few improvements are discussed that may be helpful when trying to solve these problems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182