Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DETVAG-90. En förstudie av utökat frekvensområde för vågutbredningsmodellen Detvag.

DETVAG-90. En förstudie av utökat frekvensområde för vågutbredningsmodellen Detvag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-02
Rapportnummer: (FOA C 30655-3.5)
Nyckelord radio, vågutbredning, markvåg, prediktering, wave propagation, ground wave, prediction, 380
Sammanfattning Rapporten är en delrapport inom projektet Detvag-90, ett projekt för utveckling av markvågsmodellen Detvag. Modellen predikterar transmissionsförlust vid vågutbredning i kuperad terräng. Utbredningförhållandena erhålls från en databas med höjd- och terrängtypsinformation. Med avsikt att utvidga det användbara frekvensområdet för Detvag studeras här tre av dess delmodeller: modell för jämn sfärisk jord, diffraktionsmodell och vegetationsmodell. För var och en ges en översikt av vilka eventuella förbättringsmöjligheter eller alternativ till befintlig modell som finns beskrivna i litteraturen. Förslag till lämpliga åtgärder för respektive delmodell ges.
Abstract This is a report within the Detvag-90 project. The aim of the project is to develop the ground-wave propagation model Detvag. The model predicts the transmission loss for wave propagation over irregular terrain. A data base containing height and terrain-type information is used to determine the propagation conditions along the path. In the aim of extending the usable frequency range of the Detvag model, three of its sub models are examined. The models are: the smooth spherical earth, the diffraction, and the vegetation model. A survey of what have been described in the literature about possible improvements of existing models and new alternatives are given. Suggestions for further action are made for each of the sub models.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182