Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aspect estimation of an aircraft from a small number of views.

Aspect estimation of an aircraft from a small number of views. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lauberts Andris
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-11-05
Rapportnummer: (FOA C 30658-8.4, 3.4)
Nyckelord modellbaserad bildanalys, datorseende, geometriska modeller, silhuetter, 3D-orientering, model based image analysis, computer vision, geometric models, silhouettes, aspect angles, 370, HPLF
Sammanfattning Utifrån ett litet antal standardvyer har vi uppskattat attityden för ett stridsflygplan. Videobilder av flygplanet JA37 "Viggen" har korrelerats med 2D-vyer av ett modellplan. För detta ändamål har vi utvalt två särdrag som är väl synliga och relativt stabila under en liten rotation i 3D-rymden: silhuetten och homogena gråtonsytor. I en kalibreringsfas jämförs modellvyer med andra modellvyer. Vi noterar en god särdragskorrelation för poser åtskilda mer än 30 grader. I rapportens andra del använder vi resultaten från den första delen på en verklig videosekvens av ett ankommande flygplan. Eftersom avsikten var att studera effekten av passiva sensorer har tillgängliga radardata ej utnyttjats. Modellens rymdorientering, resulterande från en kombination av bäst matchade vyer, bör kunna ge goda startvärden för tre av totalt sex parametrar i en finmatchningsmetod som direkt beräknar olika vyer från en kontinuerligt roterande 3D-modell.
Abstract Using a small number of library model views, aspect angles have been estimated for a target aircraft. Video images of the fighter aircraft JA37 "Viggen" are matched with 2D views of a model airplane. For this purpose, we have selected two robust features that are well visible and relatively stable under a small rotation in 3D space, the silhouette and homogeneous grey level "flat surfaces". In a calibration phase, model views are matched to model views. We notice a good angular discrimination to aspects separated less than 30 degrees in 3D space. In the second part of the study, the results from the calibration phase are applied to a real video sequence of images of an approaching aircraft. Since we wanted to restrict the study to passive sensors, available radar data have not been used. The model orientation, resulting from a weighted combination of best matched views, should provide start parameter values (three aspect angles) for a fine matching method using a continuously turning 3D model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182