Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Superupplösning i störd radarmiljö med digital gruppantennteknik.

Superupplösning i störd radarmiljö med digital gruppantennteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlstedt Olof
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-08-13
Rapportnummer: (FOA C 30660-3.3, 8.4)
Nyckelord radarsökning, superupplösning, arrayantenn, målanalys, störning, radar search, super resolution, array antenna, target analysis, jamming, 360, HPLF
Sammanfattning Rapporten omfattar en diskussion av omständigheter som påverkar möjligheterna till superupplösning och val av teknik för densamma vid radarspaning och analys av formationer av luftmål. Några olika fall har simulerats och utvärderats med avseende på antennkonfiguration, antal mål, bäring till målen och signalstyrkor. Som algoritm för beräkningen av parametrarna har använts "Parameter Target Model Fitting".
Abstract The report comprises a discussion of circumstances affecting the possibility of superresolution and the choice of techniques for that by radar search and analysis of formations of air targets. Some cases have been simulated and evaluated with regard to antenna configuration, target directions, number of targets and strength of signals. As algorithm for computing the target parameters has been used "Parameter Target Model Fitting".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182