Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informations- och vapenteknik i Tyskland. En studieresa med deltagande från FOA 2 och FOA 3, 10-13 februari 1992.

Informations- och vapenteknik i Tyskland. En studieresa med deltagande från FOA 2 och FOA 3, 10-13 februari 1992. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dahlman Ola, Daniels Erik, Elger Hans, Ousbäck Jan-Olov, Svensson Egon, Östmark Henric
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-09-29
Rapportnummer: (FOA C 30663-2.0, 3.0)
Nyckelord tysk försvarsforskning, informationsteknik, vapenteknik, säkerhetspolitik, 300, 330, 340, German defence research, information technology, weapon technology, security policy
Sammanfattning Resans syfte var att försöka få information om de prioriteringar av områden och projekt som görs i Tyskland, när det gäller försvarsforskningen. Vårt besök planerades under medverkan av det tyska försvarsministeriet, (BMVg), och den svenska marin- och flygattachen i Bonn. Under hela resan åtföljdes vi av Dr. W. Wassenberg från huvudavdelningen Rüstung vid ministeriet. Programmet upptog diskussioner vid BMVg samt presentationer och demonstrationer vid följande besöksställen: - FFM, Forschungsinstitut für Funk und Mathematik i Wachtberg-Werthoven utanför Bonn. FFM tillhör Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften (FGAN), som är en s.k. Bundesforschungsanstalt och lyder under BMVg. - Rohde & Schwarz, München. - Universität der Bundeswehr, München. - MBB, Nabern, Kirchheim. Rapporten redovisar information från de separata besöken samt ger en sammanfattande beskrivning av den tyska försvarsforskningens organisation. En säkerhetspolitisk bakgrund lämnas i ett särskilt avsnitt.
Abstract The aim of the journey was to try to get information about the priorities and projects which are made in German defence research. Our visit was planned in cooperation with the German Ministry of Defence, (BMVg), and the Swedish Naval and Air attachee in Bonn. During the tour we were accompanied by Dr. W. Wassenberg from the Rüstung department of the Ministry. The programme included discussions at the BMVg and presentations/demonstrations at the following institutes and industries visited: - FFM, Forschungsinstitut für Funk und Mathematik in Wachtberg-Werthoven outside Bonn. FFM belongs to Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften (FGAN), which is a so called Bundesforschungsanstalt administered by BMVg. - Rohde & Schwarz, München. - Universität der Bundeswehr, München. - MBB, Nabern, Kirchheim. The report accounts for information from the separate places visited and gives a comprehensive description of the organisation of the German defence research. A background to the Security Policy which is of importance to Germany is also given in a special section.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182