Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Calibration of photographic cameras. A study made for the Open Skies Consultative Commission.

Calibration of photographic cameras. A study made for the Open Skies Consultative Commission. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Orhaug Torleiv, Ågren Carl Hugo
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-10-28
Rapportnummer: (FOA C 30666-9.4)
Nyckelord photograpic camera, calibration, spatial resolution, 350, 330, fotografisk kamera, kalibrering, verifikation, spatial upplösning
Sammanfattning Rapporten behandlar problemet att kalibrera fotografiska kameror i samband med Open Skies-avtalet. Kamerans modulationsöverföringsfunktion (MTF) modelleras med en Gauss-funktion och denna modell överenstämmer väl med experimentella data. Likaledes visar det sig att en films tröskeldetektion väl kan modelleras med en enkel potensfunktion med en exponent som ligger mellan ca 1 och 2. Genom utnyttjande av dessa modeller bestäms sedan systemets upplösningsgräns och denna kan representeras med en potenslag med en "korrigerad" exponent som ligger mellan 0,3 och 0,6. Inverkan på exponent på grund av variationer i systemets MTF och filmens tröskeldetektion undersöks och det visar sig att mindre variationer hos dessa parametrar har mindre inverkan på den korrigerade exponenten. Grundad på dessa undersökningar framförs rekommendationer beträffande kalibreringsproceduren i samband med Open Skies. Rapporten har utförts för Open Skies Consultative Commission.
Abstract This report deals with the calibration of photographic cameras with the framework of the Open Skies Treaty. In particular, the Modulation Transfer Function (MTF) of the camera system in investigated and a Gaussian mathematical model is found to fit the experimental data quite well. Also, the detection threshold function of the film is investigated and a power law is fitted to the experimental data. The exponent is found to be between unity and two for most actual films. Using the Gaussian model and the power law for the MTF and the threshold functions respectively, the limiting resolution is calculated and the resolution as a function of modulation is approximately found to obey a power law within a "corrected" exponent m to (approximately) be between 0,3 and 0,6. The effects upon the exponent m of varying the width of the MTF as well as varying the exponent in the power law representing the threshold detection are investigated and it is found that minor changes in these parameters have minor effects on exprssion for the limitinng resolution. Based on these findings, recommendations for the calibration procedure for the Open Skies are made. This study has been made for the Open Skies Consultative Commission.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182