Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av flervägsutbredning på MFSK.

Inverkan av flervägsutbredning på MFSK. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlson Gösta
Ort: Linköping
Sidor: 59
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-27
Rapportnummer: (FOA C 30671-3.5)
Nyckelord HF, flervägsutbredning, löptidsskillnad, MFSK, ortogonala signalformer, icke koherent detektering, optimal mottagare, ALE, felsannolikhet, länketableringssannolikhet, icke reducerbara nivåer, multipath, differential delay, orthogonal signals, non-coherent detection, optimum receiver, error probability, linking reliability, irreducible levels, 380
Sammanfattning Inverkan av flervägsutbredning på MFSK-system analyseras för två skilda HF-kanaler: två hopp F och ytvåg störd av jonosfärreflektion. Såväl en enkel som en mera stringent ansats definieras, där i det senare fallet signalkomplexet är ortogonalt och icke koherent men optimalt detekterat förutsatt Gauss-kanal. Prestandamåtten är felsannolikheten på en datakanal och sannolikheten för misslyckad länketablering hos ett system med automatisk länketableringsfunktion. Numeriska resultat redovisas för M=2 och M=8. M=8 är vald med referens till MIL-STD-188-141A, som kan bli aktuell vid upphandling av KV 90. Icke reducerbara sannolikhetsnivåer ligger mycket högt för i KV 90 specifikation angivna kanalmodeller.
Abstract Impact of multipath on MFSK is analyzed for two different HF channels: two hop F mode and a surface mode disturbed by ionospheric reflection. A simple as well as a more stringent approach is defined, where in the last case the signals are orthogonal and non-coherently but optimally detected for AWGN. Performance measures are error probability for a data channel and the probability of unsuccessful linking for systems with ALE function. Numerical results are given for M=2 and M=8. M=8 is chosen referring to MIL-STD-188-141A as a possible candidate for a future defence HF system. Irreducible probability levels are very high for specified delays on the two different HF channels.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182