Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IR-sensorer. Rapport från konferens och företagsbesök i USA 1992.

IR-sensorer. Rapport från konferens och företagsbesök i USA 1992. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ringh Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-12-30
Rapportnummer: (FOA C 30673-8.4, 3.1)
Nyckelord IR-sensor, IRFPA, uncooled IR-detector, InSb, PtSi, PbSe, GaAs, multispectral, NGV, okyld IR-detektor, multispektral, 330, HPLF
Sammanfattning I rapporten redovisas några av de viktigaste nyheterna från två konferenser inom organisationen SPIE (The international Society for Optical Engineering) under 1992. En koncentration har gjorts till sensorer av typen IR fokalplansarrayer. Den främsta nyheten var att några företag har lyckats göra rumstemperatur IR-system med hög upplösning såväl spatiellt som ur temperatursynpunkt. En session med titeln IR i Skandinavien hölls vid SPIE-konferensen i San Diego i juni. En kort information ges. Övriga föredrag som refereras berör minspaning, avståndsspaning med elektrooptisk sensor samt NVG för piloter. Ett besök beträffande IR-sensorer på företaget Litton i Phoenix refereras också.
Abstract The report describes some of the important news from two conferences in the organization SPIE (The international Society for Optical Engineering) during 1992. A concentration is made to Infrared Focal Plane Array detectors. The most important news was that some companies have been able to develop room temperature IR-systems with high spatial and temperature resolution. A session with the title Infrared in Scandinavia was held during the SPIE meeting in June. A short information is given. Other talks mentioned concern multispectral mine reconnaissance, standoff reconnaissance with an electrooptical sensor and Night Vision Goggles for pilots. A visit to the company Littor in Phoenix concerning IR-sensors is also mentioned.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182