Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inversion algorithms for wide band SAR image reconstruction.

Inversion algorithms for wide band SAR image reconstruction. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Lars-Erik
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-02-03
Rapportnummer: (FOA C 30682-3.3)
Nyckelord inversa problem, integralgeometri, bildalstrande radar, integralstransformer, rekursion, SAR, inverse problems, integral geometry, radar imaging, integral transforms, recursion, 360, CARABAS
Sammanfattning I en bildalstrande radarprocess (det s.k. CARABAS-projektet), som använder bredbandiga lågfrekventa vågor, uppstår det matematiska inversionsproblemet att bestämma en reflektivitetsfunktion med kännedom om dess medelvärden över alla cirklar med medelpunkt på en koordinatsaxel. Vi ger här en kortfattad översikt av ett antal tänkbara inversionsmetoder. I synnerhet analyserar vi rekursiva metoder, dvs metoder som uppdaterar den beräknade reflektivitetsfunktionen allteftersom nya data blir tillgängliga.
Abstract In a radar imaging process (the so called CARABAS project), using broadband, low-frequency waves, one encounters the inversion problem of finding a reflectivity function from knowledge of its averages over all circles with center on a coordinate axis. We review briefly various inversion methods. In particular we analyze inversion methods which recursively update the reflectivity function as new data become available.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182