Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prototype receiver for digital beamforming antennas.

Prototype receiver for digital beamforming antennas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Danestig Magnus, Johansson Hans
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-27
Rapportnummer: (FOA C 30684-8.4, 3.2)
Nyckelord digital lobformning, mottagare, mottagarmoduler, dynamiskt område, kanalavvikelse, spegelfrekvens, HPLF, 340
Sammanfattning Denna rapport beskriver en prototyp-mottagare för digitala gruppantenner. Prototyp-mottagaren är tänkt att vara som grund för framtida mer integrerade mottagar-moduler. Den omvandlar, via tre blandarsteg, radarfrekvensen på 3 GHz till en lägre frekvens som är lämplig för den efterföljande A/D-omvandlaren. Detta ska ske utan att det dynamiska området försämras onödigt mycket och med tillräcklig undertryckning av eventuella frekvenser utanför det använda frekvensbandet. Likheten, inkluderande kalibrering, mellan de olika kanalerna i antennen måste också vara hög så att bra systemprestanda kan uppnås. Önskade prestanda beträffande dessa parametrar diskuteras tillsammans med utförda simuleringar och mätningar på mottagaren.
Abstract This report describes a connectorized prototype receiver for Digital Beamforming Antennas. The prototype receiver is intended to be a basis for a future construction of more integrated receive modules. It converts, in three mixer stages, the radar frequency at 3 GHz to a lower frequency suitable for the A/D converter placed after the receiver. This must be done without any significant reduction of the dynamic range and with a sufficient rejection of frequencies outside the signal band. The similarity between the different channels of the antenna must also be high so that good system performance can be obtained. Parameter requirements are discussed together with simulations and measurements made on the receiver.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182