Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Uppbyggnad av databas, "Världens militära radiosystem".

Uppbyggnad av databas, Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Axelsson Johan
Ort: Linköping
Sidor: 61
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-12-30
Rapportnummer: (FOA C 30686-3.8)
Nyckelord analysis, analytical tool, assessment, assessment tool, database, methodology, relational database, SQL, analys, analysverktyg, databas, metodik, relationsdatabas, SQL, värdering, värderingsverktyg, 350
Sammanfattning Uppdraget bestod i att ta fram en modell för databasen "Världens militära radiosystem" eller "Military radio systems of the world", samt bygga upp en databas över "Truppradio" eller "Tactical ground communications", som en del i den blivande databasen över världens militära radiosystem. På FOA 3 har man sedan flera år använt sig av Jane´s Information Group och deras informationsmaterial i bokform, för att inhämta viss information om olika vapensystem m m. Sedan 1991 har samma information funnits tillgänglig på CD-ROM-skivor, vilket har givit nya förutsättningar för uppbyggandet av databaser för institutionens behov. Jane´s Military Communications innehåller omfattande textinformation och därför måste relevanta uppgifter om radiosystem väljas ut. Vald information måste därefter föras över till en relationsdatabas. För att lösa uppgiften har databashanteraren Oracle och ett antal egentillverkade program använts. Arbetet skall ligga till grund för en metodik för fortsatt uppbyggnad av liknande dynamiska databaser, som sedan kan användas som analys- och värderingsverktyg.
Abstract The final report consisted in developing a model for the database "Military radio systems of the world", and also to construct a database over "Tactical ground communications" as part of the future database over military radio systems of the world. At FOA 3 Jane´s Information Group and their information material in bookform have been used for several years in order to collect certain information about different weapon systems etc. Since 1991 the same information has been available on CD-ROM discs which has provided new conditions for the construction of databases for the institution´s needs. Jane´s Military Communications contains vast text information and therefore must relevant information about radio systems be selected. Chosen information must thereafter be transferred to a relational database. In order to solve the task have the database management system Oracle and a number of programmes made by the author been used. The report will be the base of a method concerning further constructions of similar dynamics databases, which later can be used as analysis and evaluation tools.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182