Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Performance evaluation of soft information in a frequency-hopping HF radio system generated using neural networks.

Performance evaluation of soft information in a frequency-hopping HF radio system generated using neural networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-27
Rapportnummer: (FOA C 30692-8.3)
Nyckelord neuronnät, back-propagation, frekvenshopp, mjuk information, neural network, frequency-hopping, soft information, 380, HPTK
Sammanfattning Frekvenshoppteknik och felrättande koder har visat sig vara kraftfulla verktyg för att minska effekterna av avsiktlig störning och andra interferenser vid radiokommunikation. Syftet med detta arbete är att utvärdera den prestandaförbättring som fås vid införandet av s k mjuk information vid viterbi-avkodningen i ett digitalt, frekvenshoppande radiosystem för kortvåg. Problemets art gjorde att en lösning med artificiella neuronnät var intressant. Datorsimuleringar med verkliga kortvågsdata som insignaler, visar att ett två-lagers neuronnät med femtio neuroner i det första lagret och ett utneuron ger bäst resultat. Träningsmetoden som används är "back-propagation" och tack vare att träningen sker kontinuerligt under sändning uppnås en adaptiv lösning. Resultaten visar att neuronnäten och den felrättande koden tillsammans har en stor felrättande förmåga. Förbättringen som fås av att använda mjuka beslut i stället för hårda är ungefär 1-2 tiopotenser i bitfelshalt efter avkodning. Vi har också jämfört neuronnäten med ett annat enklare sätt att generera den mjuka informationen och neuronnäten ger en något lägre bitfelshalt.
Abstract To decrease the effect of intentional jamming and other sources of interference on a radio communication link, frequency-hopping and error correcting codes have proven to be powerful tools. The purpose of this study is to evaluate the performance improvement in a digital frequency-hopping HF radio system that is achieved by introducing soft information in the system. The object was to generate a reliabliity measurement for every received bit to the convolutional decoder in the system and thus improve its error correcting capability. The nature of the problem implied that a solution with neural networks would be of interest. Computer simulations of real HF data demonstrated that a two-layered, feed-forward network with fifty neurons in the first layer and one output neuron gives the best results. The training paradigm used was back-propagation. An adaptive solution is achieved due to a continuous training of the neural net during transmission. The results show that the neural network and the chosen convolutional code together have an extensive error correcting capability. The gain in using soft information instead of hard decision metric is about 1-2 magnitudes in resulting bit error rate. We have also compared the neural network with another more simple way of generating the soft information and the neural network solution performs slightly better.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182