Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spectral radiance measurements on a bluff body stabilized flame - characterization of the IR signature.

Spectral radiance measurements on a bluff body stabilized flame - characterization of the IR signature. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nelsson Claes
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-03-17
Rapportnummer: (FOA C 30694-8.3, 3.1)
Nyckelord emissionsspektrum, flamma, FTIR, förbränning, IR, radians, radiometer, spektrometer, validation rig, 330, combustion, emission spectrum, flame, radiance, spectrometer, HPTK
Sammanfattning Spektrala radiansmätningar på en flamma har genomförts med hjälp av en FTIR-spektrometer. Som ett komplement gjordes tidsupplösta bredbandiga radiansmätningar med en radiometer. Spektra med upplösningen 1 cm-1 erhölls i våglängdsområdet 0.7 - 13 mm och visade kraftiga emissionsband från H2O och CO2. De tidsupplösta mätningarna visade variationer i radiansen på upp till 1 kHz. Resultaten från FTIR- och radiometermätningarna stämde väl överens och de kommer att användas för arbete inom flammodellering.
Abstract Spectral radiance measurements have been performed with an FTIR spectrometer on a bluff body stabilized flame. As a complement, time resolved broad band radiance measurements were made with a radiometer. Spectra with a resolution of 1 cm-1 were obtained in the wavelength region 0.7 - 13 mm showing strong band emissions from H2O and CO2. The time resolved measurements showed radiance variations up to 1 kHz. Comparisons between the FTIR and radiometer results were in good agreement. The data will be used in future flame modelling work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182