Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intelligenta materialsystem och strukturer, IMSS. Del 5: Fiberoptiska mätningar på kolfiberlaminat 91/92.

Intelligenta materialsystem och strukturer, IMSS. Del 5: Fiberoptiska mätningar på kolfiberlaminat 91/92. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ödman Svante, Bengtsson Jan-Peter, Danilsons Markus, Dickman Ola, Gruffman Stig, Lindersson Kjell, Tanriverdi Timor
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-05-04
Rapportnummer: (FOA C 30696-8.4, 3.1)
Nyckelord intelligenta materialsystem, fiberoptisk sensor, interferometri, reflektometri, OTDR, intensitetsmätningar, intelligent materials systems, fiber optic sensor, interferometry, reflectometry, intensity, 330, HPLF
Sammanfattning Mätningar av mekaniska deformationer med fiberoptiska metoder, mätningar av intensitet, reflektometri och interferometri redovisas och metoderna jämförs. Resultaten från detta arbete är avsedda för vidareutveckling av fiberoptisk mätteknik för studier av kompositmaterial i laboratorier. Vi föreslår vidare utveckling av interferometri för studier av de mekaniska egenskaperna hos t ex kolfiberlaminat. Efter utprovning på laboratorium bedömer vi att denna teknik kan vidareutvecklas och användas för studie av mekaniska påfrestningar i kolfiberlaminat.
Abstract Mechanical deformations induced by stretching optical fibers and epoxy-carbon laminates with embedded optical fibers were studied with fiber optic measurement technology; intensity measurements, reflectometry and interferometry. The results from the measurements were compared in order to judge which method could be further developed for strain measurement in a laboratory. Our conclusion is that the interferometry can be developed into a laboratory method for measuring deformations in carbon laminates.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182