Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Translations- och rotationsinvariant mönsterigenkänning.

Translations- och rotationsinvariant mönsterigenkänning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Posluk Sarbel, Bengtsson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 50
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-06-10
Rapportnummer: (FOA C 30702-8.4, 3.4)
Nyckelord artificiella neurala nätverk, Zernike-moment, translationsinvarians, rotationsinvarians, 370, artificial neural network, back propagation, Zernike moments, HPLF
Sammanfattning I denna rapport presenteras ett sätt att finna en invariant representation av tvådimensionella mönster. De invarianser som studeras är translations- och rotationsinvarians. Till skillnad från tidigare studier av detta problem så är denna lösning inte beroende av metoder som använder sig av tyngdpunkten i bilden. Istället används den Fouriertransformerade bilden som en insignal till en rotationsinvariant operator, d v s bilden transformeras två gånger. Eftersom rotationsoperatorn är kommuterande med Fouriertransformen kommer resultatet att vara simultant translations- och rotationsinvariant. Detta resultat används sedan som insignal till en klassificerare. Klassificeraren består av ett neuronnät vilket resulterar i ett robust och bruståligt system.
Abstract This report introduces a method for 2D pattern representations which has explicit and simultaneous translation and rotation invariance. In contrast to previous efforts in this direction, we do not rely on center of gravity calculations and subsequent resampling of the image. Instead the Fourier transformed image is used as input to a rotation invariant operator, i e the image is transformed twice. This results in a translation and rotation invariant representation since the rotation operator commutes with the Fourier transform. The invariant features are then used as input to a neural network classifier. The result is a robust and noise insensitive system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182