Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptiskt styrda vapen för bekämpning av helikoptrar.

Fiberoptiskt styrda vapen för bekämpning av helikoptrar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Laurent Claes, Ödman Svante
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-06-04
Rapportnummer: (FOA C 30709-8.4, 3.1)
Nyckelord fiberoptiskt fjärrstyrda helikoptervapen, fiberoptiskt fjärrstyrda farkoster, fiberoptiskt fjärrstyrda missiles, RPV, UMA, UAV, 330, fiber optic guided helicopter, fiber optic guided weapon, fiber optic guided vehicle, fiber optic guided missile, HPLF
Sammanfattning Helikoptrar blir allt vanligare inom militära förband, och utgör ett allvarligt hot mot bl a pansarfordon. Att få ett effektivt vapen som kan bekämpa helikoptrar vore därför mycket önskvärt. Denna studie visar att det finns fiberoptisk teknik som kan utvecklas och sättas in i vapensystem för bekämpning av helikoptrar i framtiden. Fiberoptiskt styrda vapen bedöms, jämfört med andra styrda vapen, som billiga och svåra att störa ut. Till de taktiska fördelar som kan vinnas med fiberoptiskt styrda vapen hör indirekt eld, dvs skytten kan styra vapnet från en skyddad plats utan att avslöja sin position för målet. Den fiberoptiska länkens stora bandbredd och möjligheten till dubbelriktad kommunikation ger möjlighet till ett system där man utnyttjar den mänskliga intelligensen för bättre målval och gör systemet svårare att störa ut. Denna publikation utgör en litteraturgenomgång av fiberstyrda farkoster/vapen, fiberoptisk fjärrstyrningsteknik, duellsituation med helikopter och en teknisk jämförelse med andra obemannade, fjärrstyrda, luftfarkoster/vapen.
Abstract The number of military helicopters increases and helicopters are a potential threat to armoured vehicles. Therefore there is a big demand for efficient weapons against helicopters. Fiber Optic Guided of fiberguided weapons, eg missiles, could be used against helicopters. Fiberguided weapons are (compared with other remotely operated weapons) cheap and difficult to jam. Another advantage is the possiblity to use indirect fire. The high bandwidth and the possibility to duplex communication will make a system with a high hitting probability possible. This report is a literature survey of fiberguided vehicles/weapons, fiberguiding techniques and duel between fiberguided weapons and helicopters. There is also a comparison between fiberguided vehicles and other kinds of remotely controlled aerial vehicles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182