Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Microwave coupling into a slotted cavity.

Microwave coupling into a slotted cavity. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bäckström Mats, Loren Jörgen
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-06-30
Rapportnummer: (FOA C 30712-8.3, 3.2)
Nyckelord microwave, field coupling, shielding effectiveness, cavity, EMC, HPM, mikrovågor, HPTK, skärmning, fältinträngning, kavitet, 340
Sammanfattning Enkla formler för skärmning och effektiv antennyta för en tråd i ett skärmat hölje, med avsikt att vara ett praktiskt verktyg vid analys och konstruktion av skärmade utrymmen, har utvecklats och jämförts med data från mätningar. Resultaten är uppmuntrande och motiverar fortsatt arbete.
Abstract Simple formulas for shielding effectiveness and for absorption cross-section of a wire inside a shielded structure, intended to be used in analysis and practical design work of shielded compartments, are evaluated with respect to me asured data. The outcome is encouraging and motivates further work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182