Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datormodell för generering av IR-bilder.

Datormodell för generering av IR-bilder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Lars
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-06-10
Rapportnummer: (FOA C 30713-8.3)
Nyckelord IR, datormodell, signaturer, CAD, 390, computer model, signatures, HPTK
Sammanfattning Vid simuleringar av optroniskt styrda vapen mot olika typer av motmedelsskyddade plattformar används bilder av objekt och motmedel. Då bildunderlag saknas kan en datormodell utnyttjas för att skapa önskade bilder. De bilder som genereras är i huvudsak IR-bilder som visar värmestrålningen från objektet. Ett programpaket har tagits fram för att kunna generera bilder som visar hur olika objekt ser ut i de infraröda våglängdsbanden. Rapporten beskriver den datormodell som används för generering av dessa bilder. En beskrivning av strukturen för datormodellen ges samt vilka möjligheter som ges av den valda strukturen.
Abstract When simulating the duels between optronically guided weapons and different kind of objects protected by countermeasures, images of objects and countermeasures are used. In lack of available images a computer model can be used to create the images needed for the simulation. The generated images are in general infrared images showing the heat radiation from the object. A software package has been developed to generate images which show different kinds of objects within the infrared wavelength bands. The report describes the computer model which is used for the generation of the infrared images. The structure of the computer model and its possibilities is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182