Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MILCOM 92 och standardisering på HF-området. En studieresa till USA oktober 1992.

MILCOM 92 och standardisering på HF-området. En studieresa till USA oktober 1992. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlin Lars, Andersson Gunnar, Johansson Björn
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-08-31
Rapportnummer: (FOA C 30714-3.5)
Nyckelord bandspridningssystem, HF-kommunikation, simulering av kommunikationssystem, spread spectrum systems, HF-communication, simulation of communication systems, 380
Sammanfattning En studieresa till USA med huvudsyfte att öka kunskapen om pågående standardiseringsarbete inom HF-området har genomförts. Resan anpassades i tiden så att den årliga MILCOM-konferensen kunde besökas. Förutom konferensen besöktes Institute for Telecommunication Sciences (ITS) och Defense Information Systems Agency (DISA) för diskussioner kring systemstandarder för HF-nät. Rapporten redogör översiktligt för några intressanta bidrag som presenterades vid MILCOM-konferensen.
Abstract A study tour to the USA with the main purpose of increasing the knowledge of ongoing developments of standards for HF-communication has been performed. The journey also included a visit at the annual MILCOM conference. Besides the conference we also visited the Institute for Telecommunication Sciences (ITS) and the Defense Information Systems Agency (DISA) for discussions about system standards for HF-nets. The report relates an overview over some interesting papers presented at the MILCOM conference.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182