Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HF communication with frequency-hopping. Evaluation of an experimental system. (Project: Covert and robust communications)

HF communication with frequency-hopping. Evaluation of an experimental system. (Project: Covert and robust communications) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlin Lars, Andersson Gunnar, Johansson Peter, Lindblad Arne, Zander Jens
Ort: Linköping
Sidor: 68
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-06-05
Rapportnummer: (FOA C 30717-3.5)
Nyckelord Frequency-hopping, FH system, spread-spectrum, wideband system, HF communication, Frekvenshopp, FH-system, bandspridning, bredbandssystem, kortvågskommunikation, 72, 547310
Sammanfattning Denna rapport, som är slutrapporten för projektet Frekvenshopp för Kortvågskommunikation, summerar de viktigaste resultaten inom projektet. Syftet med projektet var att studera möjligheterna för, och problemen med, frekvenshopp för kortvågskommunikation. Två fördelar med frekvenshopp är att tekniken ger skydd både mot avsiktlig störning och flervägsutbredning. Ett radiosystem som använder frekvenshopp har konstruerats och testats. Två olika modulationsmetoder, BFSK och DPSK, med en bithastighet på 1000 bit/s respektive 5000 bit/s, har implementerats i systemet tillsammans med felrättande kodning och användande av sidoinformation. I rapporten presenteras också en undersökning där ett artificiellt neuronnät används för att generera sidoinformationen. Ett antal fältförsök har genomförts med radiosystemet under utvecklingen. På grund av interferenssituationen på kortvåg, tenderar felhalten på en oskyddad förbindelse att bli ganska hög. Problemet löses med felrättande kodning där sidoinformationen är mycket viktig för att erhålla acceptabla prestanda. Studien visar att frekvenshopp på kortvågskanalen kan vara en mycket kostnadseffektiv lösning för ett antal militära tillämpningar, både där det föreligger ett telekrighot eller där transmissionskanalen karakteriseras av flervägsutbredning eller starka interfererande signaler.
Abstract This report, which is the final report of the project Frequency-Hopping for HF Communication, summarizes the most important parts of the project. The aim of the project was to study the possibilities and problems with frequency-hopping techniques för HF communications. Two advantages of frequency-hopping are the obtained protection against both intentional jamming and multipath propagation. A fast frequency-hopping radio system has been designed and tested. Two different modulation methods, BFSK and DPSK, with a bit rate of 1000 bit/s and 5000 bit/s, respectively, were implemented together with error correction coding using channel measurement (side) information. Also a study of artificial neural network generated side information is reported. A number of field tests have been performed during the development of the system. Due to interfering signals, the channel bit error rate tends to be quite high. The problem is solved with error correcting coding, where side information is essential for acceptable performance. The study shows that frequency-hopping in the HF-band can be a very cost-effective solution for a lot of military applications where there is an electronic warfare threat, or when the transmission channel is characterized by multipath propagation or strong interfering signals.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182