Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulator för multistatisk radar.

Simulator för multistatisk radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grahn Per, Alm Anders
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-10-06
Rapportnummer: (FOA C 30718-8.4, 3.3)
Nyckelord multistatisk radar, simulering, modellering, multistatic radar, simulation, modelling, HPLF, 360
Sammanfattning I rapporten motiveras behovet av en simulator för multistatisk radar, krav ställs mot bakgrund av dess planerade användning och en beskrivning av dess uppbyggnad ingår. Slutligen rapporteras om en inledande simulering samt erfarenheter från simulatorutvecklingen.
Abstract This report motivates the need for a simulator directed towards multistatic radar. Requirements on the simulator are defined with its planned use in mind, and its structure is described. A simple simulated scenario is also described and some results are discussed. Also experiences from the simulator development will be discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182