Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aktiva antenner, en översikt.

Aktiva antenner, en översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerling Jan
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-10-06
Rapportnummer: (FOA C 30722-3.2)
Nyckelord antenna, active, HF, VHF, UHF, antenn, aktiv, 340
Sammanfattning Rapporten behandlar aktiva antenner avsedda för HF-, VHF- och UHF-frekvenser. Grundläggande teori för och funktion hos aktiva antenner beskrivs. Faktorer som begränsar prestanda för aktiva antenner diskuteras och en översikt av forskningsarbetet inom området fram till 1992 presenteras. Vidare har en genomgång av kommersiellt tillgängliga aktiva antenner utförts och redovisas i rapporten. Exempel på hur man kan jämföra passiva och aktiva antenners prestanda finns också redovisat.
Abstract The report deals with active antennas for HF-, VHF- and UHF-frequencies. Basic theory and principles of operation of active antennas are presented. Factors that limit the antenna performance are given. A review of the research done up to 1992 is included. An overview of commercially available active antennas is included and examples how one can compare passive and active antenna performance are also given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182