Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detection methods for stealth radio signals - a literature survey.

Detection methods for stealth radio signals - a literature survey. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-09-17
Rapportnummer: (FOA C 30724-8.3)
Nyckelord smygradio, signaldetektion, bandspridning, HPTK, stealth radio, signal detection, spread spectrum
Sammanfattning En viktig egenskap hos militära radiosystem är dess förmåga att undvika upptäckt av en fientlig signalspanare. När man konstruerar ett smygradiosystem är det därför viktigt att ha kunskap om de olika existerande metoderna för att detektera radiosignaler, d v s de möjliga hot ett smygradiosystem kan möta. Denna rapport är en studie av några av de mest intressanta metoderna för att upptäcka olika typer av digitalt modulerade radiosignaler. De metoder som redovisas är detektion med hjälp av en bredbandig radiometer, optimal detektion respektive detektion av signalens cykliska egenskaper. Jämförelser mellan de olika metoderna är också genomförda.
Abstract In military radio communication systems, a central feature is often the ability to avoid discovery by some hostile interceptor. Therefore, when designing such a stealth radio system, it is naturally important to have knowledge of the different existing signal detection methods, i.e. the threats to a stealth radio system. This report is a literature survey of some of the most interesting methods of detecting different types of digitally modulated radio communication signals. The methods covered are wide-band radiometer detection, optimum detection and cyclic-feature detection. Comparisons between the different methods are also performed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182